Vážení zákazníci,  

Dňom 24.11.2023 sme boli na základe našej žiadosti vymazaní z registra prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Už sme viac nedokázali utiahnuť vysoké finančné náklady na poplatky kontrolnej a inšpekčnej organizácii Naturalis SK, s. r. o. Zhoršené klimatické podmienky a následná neúroda si vybrala svoju daň. Naďalej však ostávame verní našej filozofii "Bez chémie".  Ďakujeme za porozumenie....